Cargo
İTHALAT

İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması, Lojistik hizmetlerinin koordinasyonu, geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, ardiye, mesai, vergi harç vs. ödemelerin yapılması gibi ithalat ile ilgili tüm işlemler.

Detaylar

Cargo
İHRACAT

İhracat konusu emtia ön izinleri, hariçte İşleme Rejimi uygulamaları, beyanname tasdik işlemleri, Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri, Özel Antrepo (Fiktif) v.s. ihracat ile ilgili tüm hizmetler

Detaylar

Cargo
GÜMRÜK

Firmamız, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve izin çerçevesinde tüm gümrük işlemlerinizi mevzuata uygun olarak yerine getirir.

Detaylar